SINOPSIS KURSUS PENDEK

 • Memberikan pendidikan dan latihan kepada semua lapisan masyarakat setempat untuk meningkatkan kualiti hidup.
 • Memberikan latihan kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan mutu kerja.
 • Memberi pendidikan sepanjang hayat kepada lapisan masyarakat yang berminat melalui program yang fleksibel dan mudah akses.


KUMPULAN SASARAN

 • Lepasan sekolah/penganggur
 • Suri rumah
 • Pekerja industri/swasta/awam
 • Bekerja sendiri
 • Pesara
 • Pertubuhan Bukan Kerajaan
 • Warga Emas (55 ke atas)

PROSPEK LATIHAN

 • Peserta kursus diharapkan akan dapat menguasai kemahiran dalam kursus yang disertai agar boleh membantu meningkatkan mutu kerja dalam kehidupan masing-masing.
 • Latihan akan dapat menyediakan pengetahuan asas dalam memilih kerjaya yang sesuai samada bekerja sendiri atau bekerja dengan majikan.

KELAYAKAN MENJADI PESERTA KURSUS

 • Warganegara Malaysia.

TEMPOH KURSUS

 • Diantara 1 hari hingga 3 bulan. Bergantung kepada modul yang disediakan.

TEMPAT KURSUS

 • Tempat kursus bergantung kepada kesesuaian kursus samada di Kolej Komuniti Kok Lanas atau mana-mana premis luar yang disyorkan atau dipersetujui bersama

WAKTU KURSUS

 • Waktu pejabat atau di luar waktu pejabat.

SIJIL

 • Sijil Kehadiran atau Sijil Modul disertakan.

YURAN

 • Bayaran yuran pendaftaran yang dikenakan untuk seseorang bagi satu-satu kursus adalah antara RM 5.00 hingga RM 50.00 sahaja.

Pegawai Bertugas

Puan Radhiah binti Mahmood

Penyelaras Kursus Pendek

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 09 788 0400
 • KursusPendekKolejKomunitiKokLanas